kr.0.00 0

Kurv

Ingen varer i kurven.

Uniconta ver 91

Nyt system til afregning af moms

Vi har lavet et nyt system til afregning af moms, så nu gemmes alle data for momsafregningen. Når en afregning er gemt, kan den bogføres, og efterfølgende indrapporteres via et API fra Told- & Skat. Samtidig får man en kvittering tilbage for indrapporteret moms.

Nyt og sikkert system til afsendelse af e-mail fra Microsoft 365

Microsoft har udviklet et nyt system kaldet ”Microsoft Graph” - et nyt og sikkert system til afsendelse af e-mails fra Microsoft 365 - som intet har med grafik at gøre. Det er et system, som har nogle af de samme principper som ”Active directory”. Det betyder bla., at man kan sætte op hvilke applikationer, som har adgang til at sende e-mails fra ens egen Microsoft konto. Uniconta er registreret hos Microsoft, som et af de systemer man kan vælge, der skal have lov til at sende. Derfor er det klart vores anbefaling, at alle der benytter Office 365, anvender denne email til at benytte dette system. Det skulle nemlig sikre, at emails ikke ender i spam eller bliver afvist. Når man sætter sin Microsoft 365 op til at benytte dette nye system, så vil man få tildelt et TenantId (Guid), og dette TenantId skal så indtastes i Uniconta’s e-mail opsætning under Firma/Vedligeholdelse/E-mail setup.

Modkonti har fået feltet ”faktura”

Hvis man på en betaling vil udligne flere fakturaer med et mindre beløb, end saldoen på fakturaerne, kan man nu gøre det på en enkelt linje. Man kan via ”modkonti” specificere beløb og fakturanummer, og herved deludligne flere fakturaer på en betaling.

Kopier felter fra ordrelinjen til finanstransaktioner

Vi har mange steder, hvor Uniconta kopierer brugerfeltet af samme navn mellem kartoteker. Nu kopieres også felter fra ordrelinjen og ordrehovedet til finansposteringerne.

Valuta på finanskonto

Hvis kontoen er af typen ”bank”, og man har en valuta sat på kontoen, så akkumuleres saldoen i valuta. Nu vil typerne ”debitorsamlekonto” og ”kreditorsamlekonto” virke på samme måde, så saldoen i valuta akkumuleres.

EU Salg uden moms

Rapport ’EU Salg uden moms’. Der udskrives kun fakturalinjer, som har en momskode, hvor momsoperationen har fået markeret det nye felt EU salg uden moms. Dette har kun betydning for lande forskellige fra DK, da vi for DK allerede tjekker for koderne s3, s4 og s7. For andre europæiske lande vil det være nogle andre koder der er markeret. Uniconta står for opsætningen af momsoperationer.

Andre nyheder

 • Vi har udskiftet alle ikoner fra png til svg format, så de nu står meget skarpere

 • I log af kartoteksændringer gemmes nøglen ved en sletning

 • Rapportgenerator har fået ”Uniconta-metoder”, som er forskellige brugbare funktioner:

  Vis valutakurs
  Skriv beløb som tekst
  Opslag på et brugerdefineret kartotek (Det har man ikke kunne på server)

 • Brugermenuer kan nu tildeles en hurtigtast

 • Varenavnegrupper har fået ”arver fra”

 • E-mail setup kan kopieres fra et andet firma

 • Eksport af fysisk bilag kan gemmes i et filformat, som Uniconta kan importere. Det kan bla. bruges til manuel sammenlægning af to regnskaber

 • IP-begrænsning virker nu for OData. OData kan altså tilgås fra en IP-adresse, som er godkendt.

 • Tool tip over reference-felter er forbedret

 • Slet bekræftelse viser nøgle og navn

 • Man kan ændre datoen i ”Notater”

Adresse

Industriholmen 82
2650 Hvidovre
Tlf.: 70 60 33 92
CVR: 36708476
GLN: 5790002611438

Remote Support

Copyright © 2024. DK-Solutions ApS. All rights reserved.